VRMKR Wat we doen Blog

Wat we doen

februari 2021

 

Strategie en Vormgeving de één kan niet zonder de ander

Geen product, dienst of onderneming kan in de markt gezet worden zonder een goed doordacht plan van aanpak... de Strategie.
Alleen hiermee kun je als bedrijf je doelen behalen. Zie het als je strijdplan, je blauwdruk of je routekaart. Strategie biedt houvast.

 

Zichtbaar voor de buitenwereld wordt alles pas met de juiste "look & feel"... de Vormgeving. Echter beide onderdelen Strategie en Vormgeving
zijn even belangrijk en moeten naadloos op elkaar aansluiten. Allleen zo kun je de gewenste mensen/klanten... de Doelgroep gericht gaan aanspreken en dan pas sta je aan het begin van het brandingproces.

 

"

Alleen een goede Strategie in combinatie met een goede Vormgeving is de fundering voor het ideale Brandingproces. Een continue proces wat bestaat uit Onderscheiden, Samenwerken, Vernieuwen, Staven en Cultiveren.


Je kweekt zo vertrouwen bij je doelgroep en natuurlijk ook een bepaalde verwachting, die verwachting moet je als bedrijf altijd willen overtreffen.
Zo blijft het vertrouwen van je gewenste doelgroep alleen maar groeien en worden het inplaats van klanten eerder fans van je bedrijf, dienst of product.

 

En juist dat onderbuik gevoel van diezelfde fans maakt van jouw bedrijf uiteindelijk een merk waar je doelgroep meer van wil blijven zien en kopen.
Veel meer dan alleen een mooi plaatje (logo/huisstijl)... de Vormgeving of alleen een goed (verhaal/boodschap)... de Stratgie.

De kracht zit 'm in de combinatie... en het continue sleutelen aan en doorlopen van het brandingproces wat daar op volgt.